Veelgestelde vragen

muziek-voor-ieder-kind-vakanties-header

Kan mijn kind een proefles volgen?

Jazeker. De proeflessen voor groepslessen is gratis. Voor de proefles voor instrumentale lessen betaal je € 21,50. Je kunt je kind hieronder inschrijven voor een proefles.

Kan ik als volwassene ook muziekles krijgen?

Dit is zeker mogelijk! Je kunt jezelf aanmelden voor een proefles of een cursus. Voor leerlingen ouder dan 21 jaar zijn wij verplicht btw af te dragen. De btw is niet in de tarieven die op deze website staan verwerkt. Dit betekent dat het cursusbedrag voor volwassenen met 21% wordt verhoogd.

Kan ik instromen in een cursus die al begonnen is?

In de meeste gevallen is dit mogelijk. Neem hiervoor contact op via  info@muziekvooriederkind.nl of 06-38932993.

Worden gemiste lessen ingehaald?

Hoe jammer we het vinden als je zoon of dochter een les moet missen vanwege bijvoorbeeld ziekte of een feestje; gemiste lessen worden in de regel niet ingehaald.

Wat gebeurt er met de gegevens die ik achterlaat?

Gegevens die we van ouders en/of verzorgers ontvangen worden alleen aan de desbetreffende docent doorgegeven, wanneer ze relevante informatie bevatten. E-mailadressen worden nooit aan derden doorgegeven of voor commerciële doeleinden gebruikt. Lees hierover meer in ons privacystatement.

Kan ik de lessen bijwonen?

Bij proeflessen is dit altijd mogelijk. Voor groepscursussen is het mogelijk de laatste vijf minuten bij te wonen. Wat de instrumentale lessen betreft raden wij het aan dit met de docent te overleggen.

Kan ik door ziekte van de docent cursusgeld van de gemiste lessen terugkrijgen?

Docenten mogen 2 keer per jaar door ziekte of verhindering afwezig zijn. Deze lessen worden in de regel niet ingehaald. Is de docent vaker afwezig, dan wordt de les op een later tijdstip ingehaald of vindt er restitutie van het lesgeld plaats.

Kan ik bij onvoorziene persoonlijke omstandigheden restitutie van het cursusgeld ontvangen?

We begrijpen dat er omstandigheden kunnen zijn waardoor een leerling een cursus niet kan afronden. Terugbetaling van het lesgeld is bij zwaarwegende omstandigheden mogelijk. Je kunt een verzoek tot restitutie schriftelijk (of via e-mail) kenbaar maken. We laten dan weten of de omstandigheden zwaar genoeg zijn om over te gaan op restitutie.

Hoe zorgen jullie ervoor dat kinderen van ouders met weinig geld, muziekles kunnen volgen?

Wij zijn als partner verbonden aan het U-pasbureau en hebben nauwe contacten met het Jeugdfonds Cultuur. In sommige gevallen kan bij het Nationaal Fonds Kinderhulp een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage voor het lesgeld.

Is het de bedoeling dat ik mijn kind help met oefenen?

Het is voor veel kinderen heel stimulerend als één van hun ouders hen helpt met oefenen. Het is raadzaam hierover te overleggen met de docent en te vragen naar de mogelijkheden voor het bijwonen van (een deel van) de les.

Is het de bedoeling dat mijn kind elke dag oefent?

Om zo veel mogelijk uit de lessen te halen is het voor leerlingen die les krijgen op een instrument het allerbeste om elke dag te oefenen. Wij raden kinderen van 4-6 jaar aan om 10 à 15 minuten te oefenen, kinderen van 7-9 jaar 20 à 25 minuten te oefenen en kinderen van 10 jaar en ouder elke dag 30 minuten te oefenen.

Heb je een andere vraag? Neem dan contact op. We beantwoorden je vraag graag.

Schrijf je kind nu in!

Schrijf je kind NU in voor een proefles of neem contact op voor meer informatie.