Privacy statement

Privacy statement Muziek Voor Ieder Kind

Muziek Voor Ieder Kind respecteert je privacy en wij zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die wij ontvangen, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen verwerken. Onder verwerken verstaan we: verzamelen, opslaan, verwijderen en wijzigen.

Van wie verwerkt Muziek Voor Ieder Kind persoonsgegevens?

Muziek Voor Ieder Kind verwerkt (persoons-)gegevens die je ter beschikking hebt gesteld, maar we verwerken ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet. We verwerken gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:

 • Cursisten en betalingsplichtigen
 • Sollicitanten
 • Externe leerkrachten en docenten
 • Zakelijke partners
 • Bezoekers van de website
 Welke persoonsgegevens verwerkt Muziek Voor Ieder Kind?

Muziek Voor Ieder Kind verwerkt voor diverse doeleinden, verschillende persoonsgegevens. De meest voorkomende gegevens zijn:

 • Gegevens met betrekking tot naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Zakelijke gegevens (KvK-nummer, btw-nummer)
 • Beeld- en geluidsmateriaal
Voor welke doeleinden verwerkt Muziek Voor Ieder Kind jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens die worden verwerkt, gebruikt Muziek Voor Ieder Kind voor de bedrijfsvoering, voor het naar behoren uitvoeren van de wettelijke taken en plichten en voor het uitvoeren van de (eventuele) overeenkomst. Daarnaast houden we gegevens van de bezoekers van onze website bij voor marketingdoeleinden. Muziek Voor Ieder Kind zal nooit naar bijzondere persoonsgegevens vragen aan haar klanten en relaties. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur en/of gezondheid.

Gebruik van beeldmateriaal (foto’s en films)

Muziek Voor Ieder Kind laat op enkele momenten in het jaar beeldmateriaal maken van cursussen, lessen en uitvoeringen. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van Muziek Voor Ieder Kind. Door een e-mail te sturen naar info@muziekvooriederkind.nl kun je kenbaar maken dat je geen toestemming verleent om foto’s en/of video’s te laten maken, of te laten publiceren. Tijdens evenementen of andere openbare gelegenheden die Muziek Voor Ieder Kind organiseert of waar Muziek Voor Ieder Kind opnames maakt, informeren wij de aanwezigen over beeld- en geluidsopnames die worden gemaakt.

Kinderen

Voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen (tot 16 jaar) gelden in de AVG aparte regels. Muziek Voor Ieder Kind verwerkt enkel persoonsgegevens van kinderen voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst of beeldmateriaal voor publiciteitsdoeleinden (met toestemming). Muziek Voor Ieder Kindgaat geen overeenkomsten aan met minderjarigen.

Geven en intrekken van toestemming

Voor het uitvoeren van een aantal activiteiten zijn jouw persoonlijke gegevens noodzakelijk. Denk hierbij aan het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst en de financiële afhandeling daarvan.
In bepaalde gevallen vragen wij om toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven, deelname aan klanttevredenheidsonderzoek of het maken van beeldmateriaal). We lichten toe voor welke doeleinden we je gegevens gebruiken. Je kunt de gegeven toestemming altijd weer intrekken of je voorkeuren aanpassen.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Muziek Voor Ieder Kind bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor sommige persoonsgegevens geldt een wettelijke bewaartermijn.

Hoe kun je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Muziek Voor Ieder Kind info@muziekvooriederkind.nl. Geef daarbij aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen, dit is alleen mogelijk voor zover Muziek Voor Ieder Kind nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen (zoals de wettelijke bewaartermijnen) en de overeenkomst nog kan uitvoeren die wij met jou zijn aangegaan. Zijn er wijzigingen in jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld vanwege verhuizing of omdat je een nieuw telefoonnummer hebt) dan kun je dit, net als voorheen, aangeven via info@muziekvooriederkind.nl. Ook ben je gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van jouw gegevens

Muziek Voor Ieder Kind gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Muziek Voor Ieder Kind neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Muziek Voor Ieder Kind beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte.

Gegevensdeling met derden

In opdracht van Muziek Voor Ieder Kind kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Muziek Voor Ieder Kind maakt afspraken met deze opdrachtnemers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden vastgelegd in overeenkomsten. Jouw persoonsgegevens worden niet verhuurd of verkocht. Muziek Voor Ieder Kind kan jouw (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor hebt gegeven, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer Muziek Voor Ieder Kind daartoe een wettelijke verplichting heeft. Muziek Voor Ieder Kind verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De categorieën van derden waarmee Muziek Voor Ieder Kind gegevens deelt zijn:

 • Docenten (zelfstandig ondernemers)
 • Overheidsinstanties, zoals Gemeente Utrecht, Belastingdienst
 • Incassobureaus
 • Samenwerkingspartners, zoals U-pasbureau, Jeugdfonds Cultuur
Vragen en contact

Heb je naar aanleiding van deze informatie specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@muziekvooriederkind.nl.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 11 februari 2019. Op onze website, www.muziekvooriederkind.nl, vind je altijd de meest actuele versie.