Over ons

 

muziek-voor-ieder-kind-over-ons-header

Organisaties

Muziek Voor Ieder Kind bestaat uit twee aparte organisaties. In 2010 werd Muziek Voor Ieder Kind opgericht door Sara Solinger-van Paaschen. Al snel sloot Matthijs Solinger zich bij haar aan. Op deze manier verenigden zij zich in een personenvennootschap. In 2019 werd Stichting Muziek Voor Ieder Kind opgericht. In hetzelfde jaar kreeg Stichting Muziek Voor Ieder Kind subsidie toegekend van de Gemeente Utrecht in het kader van de Amateurkunsteducatie. Deze activiteiten zijn volgens plan uitgevoerd en de subsidie is vastgesteld. Voor de periode 2022-2024 is opnieuw subsidie verleend door de Gemeente Utrecht. De activiteiten worden beschreven in het jaarverslag, dat te vinden is op deze website.

Op dit moment houdt Muziek Voor Ieder Kind zich bezig met alle activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden. Daarnaast vallen de naschoolse activiteiten op de locaties Zimihc, Montessorischool Oog in Al en de Utrechtse Schoolvereniging binnen het aanbod van Muziek Voor Ieder Kind. De activiteiten van Stichting Muziek Voor Ieder Kind vinden plaats na schooltijd op de locaties van De Klim in Lunetten, Bij Bosshardt in Kanaleneiland Zuid, Hart van Noord in Kanaleneiland Noord, de Jazzsingel in Leidsche Rijn en de Bibliotheek in Leidsche Rijn. De inschrijvingen voor Muziek Voor Ieder Kind en Stichting Muziek Voor Ieder Kind vinden gescheiden plaats. Ook de administratie en boekhouding van Muziek Voor Ieder Kind en Stichting Muziek Voor Ieder Kind zijn strikt gescheiden. Er vindt geen belangenverstrengeling plaats. Voor meer informatie hierover verwijzen we je door naar het jaarverslag, waarbij uitgelegd wordt hoe de principes van de Governance Code worden toegepast en uitgelegd.

Missie

Onze naam zegt het al: Muziek voor Ieder Kind. Het is onze missie om muziekonderwijs voor ieder kind in Utrecht toegankelijk te maken. We willen graag zoveel mogelijk kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar de kans geven om in aanraking te komen met actieve muziekbeoefening. Dit doen we in zo veel mogelijk wijken van Utrecht.

Onze kernwaarden

Toegankelijkheid
Wij zitten zo veel mogelijk in de wijken, veelal op de basisscholen. Door onze nauwe contacten met de U-pas, het Jeugdfonds Cultuur en het Fonds voor Cultuurparticipatie maken wij de muzieklessen voor ouders en scholen betaalbaar.

Diversiteit
Wij hebben een divers aanbod van cursussen die aansluiten bij de vraag van ouders, kinderen en scholen. Daarnaast zetten wij ons in om kinderen van alle culturele achtergronden zich bij ons thuis te laten voelen.

Kwaliteit
Wij werken met enthousiaste en professionele docenten, die stuk voor stuk een grote liefde hebben voor hun vak. Door intervisiebijeenkomsten en evaluaties willen wij onze kwaliteit continu verbeteren en hooghouden.

Betrokken
Wij vinden het belangrijk om ouders nauw bij de ontwikkelingen van hun kind te betrekken. Door muziek in de wijk en scholen te brengen versterkt dit de onderlinge betrokkenheid in de gemeenschap.

Verbinding
Muziek verbindt en is cultuuronafhankelijk. Wij willen graag de juiste mensen met elkaar in contact brengen om muziek een belangrijke plek in de wijk te geven.

Continuïteit
Wij vinden het belangrijk om grotendeels niet afhankelijk te zijn van subsidies om zo de continuïteit van het muziekonderwijs te garanderen. Lange leerlijnen muziek op de basisschool en in de cursussen geven de leerlingen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op muzikaal vlak.

Visie

Muziek is een morele wet. Zij geeft ziel aan het universum, vleugels aan de geest, charme aan het verdriet en leven aan alles” – Plato

Muziek Voor Ieder Kind wil in iedere wijk in Utrecht muziekonderwijs een prominente plek geven. Muziek geeft kinderen de kans dichterbij hun eigen emoties en gevoelens te komen en zo hun empathisch vermogen te vergroten. Door muziekonderwijs te stimuleren en zo talenten tot bloei te laten komen, willen wij kinderen zelfvertrouwen meegeven en hun creativiteit en fantasie voeden.

Muziek verbindt, zorgt voor veel plezier en maakt vele mooie samenwerkingen mogelijk. Als organisatie willen wij ook samenwerkingen stimuleren en mensen met elkaar in contact brengen om goed muziekonderwijs tot stand te brengen. Dit zien wij voor kinderen met verschillende culturele achtergronden in een steeds meer individualistisch wordende maatschappij als onze belangrijkste taak.

Op onze locaties in de wijken van Utrecht willen wij kinderen en ouders een zeer welkom gevoel geven. Daarbij zien en respecteren wij  de eigenheid van ieder kind. Ieder kind kan zijn of haar talent zelf – en samen met de docent – richting geven en verder ontwikkelen. Door overleg, open lessen en leerlingenuitvoeringen betrekken wij de ouders hierbij.

Dit alles draagt bij aan onze missie: muziekonderwijs toegankelijk maken voor ieder kind!

© Muziek voor Ieder Kind 2023

Samenwerkingen

Met veel muzikaal plezier werken wij samen met onze Utrechtse partners: