Missie en Visie

muziek-voor-ieder-kind-over-ons-header

Missie

Het is onze missie om muziekonderwijs voor ieder kind in Utrecht toegankelijk te maken. We willen graag zoveel mogelijk kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar de kans geven om in aanraking te komen met actieve muziekbeoefening. Dit doen we in zo veel mogelijk wijken van Utrecht.

Onze kernwaarden:

Toegankelijkheid. Wij zitten zo veel mogelijk in de wijken, veelal op basisscholen. Door onze nauwe contacten met de U-pas, het Jeugdfonds Cultuur en het Fonds voor Cultuurparticipatie maken we de muzieklessen voor ouders en scholen betaalbaar.

Diversiteit. Wij hebben een divers aanbod van cursussen die aansluiten bij de vraag van ouders, kinderen en scholen. We zetten ons in om kinderen van alle culturele achtergronden zich bij ons thuis te laten voelen.

Kwaliteit. Wij werken met professionele docenten, die stuk voor stuk een grote liefde hebben voor hun vak. Door intervisiebijeenkomsten en evaluaties willen we onze kwaliteit continue verbeteren en hooghouden.

Betrokken. Wij vinden het belangrijk om ouders nauw bij de ontwikkelingen van hun kind te betrekken. Door muziek in de wijk en scholen te brengen versterkt dit de onderlinge betrokkenheid in de gemeenschap.

Verbinding. Muziek verbindt en is cultuur-onafhankelijk. Wij willen graag de juiste mensen met elkaar in contact brengen om muziek een belangrijke plek in de wijk te geven.

Continuïteit. Wij vinden het van belang om grotendeels niet afhankelijk te zijn van subsidies om zo de continuïteit van het muziekonderwijs te garanderen. Lange leerlijnen muziek op de basisschool en in de cursussen geven de leerlingen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op muzikaal vlak.

Visie

Muziek is een morele wet. Zij geeft ziel aan het universum, vleugels aan de geest, charme aan het verdriet en leven aan alles” – Plato

Muziek Voor Ieder Kind wil in iedere wijk in Utrecht muziekonderwijs een prominente plek geven. Muziek geeft kinderen de kans dichterbij hun eigen emoties en gevoelens te komen en zo hun emphatisch vermogen te vergroten. Door muziekonderwijs te stimuleren en zo talenten tot bloei te laten komen, willen wij kinderen zelfvertrouwen meegeven en hun creativiteit en fantasie voeden. Muziek verbindt, zorgt voor veel plezier en maakt vele mooie samenwerkingen mogelijk. Wij willen ook als organisatie samenwerkingen stimuleren en mensen met elkaar in contact brengen om goed muziekonderwijs tot stand te brengen. Dit zien wij voor kinderen met verschillende culturele achtergronden in een steeds meer individualistisch wordende maatschappij als onze belangrijkste taak. Kinderen en ouders willen wij op onze locaties een zeer welkom gevoel geven waarin de eigenheid van ieder kind gezien en gerespecteerd wordt. Ieder kind kan zijn talent samen met de docent zelf richting geven en verder ontwikkelen. Ouders worden hierbij nauw betrokken door overleg, open lessen en leerlingenuitvoeringen. Dit alles draagt bij aan onze missie: muziekonderwijs toegankelijk maken voor ieder kind!