Sociale veiligheid

mvik-header-vakantierooster

Sociale veiligheid

Bij Muziek Voor Ieder Kind vinden we het van het allergrootste belang dat kinderen zich in een veilige lessituatie kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat bij ons geen plaats is voor discriminatie, pestgedrag of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Onze docenten zijn allen in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Alleen de docenten bij wie er geen (géén) bezwaren zijn aangetoond, mogen bij ons lesgeven. In elke organisatie, dus ook in de onze, bestaat helaas de mogelijkheid dat zich tóch een situatie voordoet waarbij eerder genoemd gedrag zich voordoet. Uiteraard doen we er alles aan om dit te voorkomen.

Wat kun je als ouder/verzorger doen in zo’n situatie?

  • Je kunt direct contact opnemen met Matthijs Solinger, projectleider van Stichting Muziek Voor Ieder Kind via matthijs@muziekvooriederkind.nl of 06-12152205. 
  • Je kunt een gesprek aanvragen met een vertrouwenspersoon van Mores Online.  Dit kan via mores@devertrouwenspersoon.nl of via telefoonnummer 088-1119950. De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en 100% vertrouwelijk. Alles wat je met hen bespreek valt onder hun geheimhoudingsplicht. Zij hebben een divers team aan vertrouwenspersonen, elk met een verschillende achtergrond. Je kunt altijd je voorkeur aangeven. Je kunt ook per post een brief sturen. Dat kan aan: Bureau De Vertrouwenspersoon Postbus 429 8440 AK Heerenveen